Meeskond

Leidsime oma projektipartnerid SALTO-YOUTH süsteemi OTLAS vahendusel. Projektitaotlust ettevalmistades pöördusime erinevate noorteorganisatsioonide/-gruppide poole üle Euroopa, püüdes kaasata nii filminduse ja loova eneseväljenduse kui ka noorte aktiivse osa osaluse eest seisvaid ühendusi. Lätis tegutsevade organisatsioonide Baltic Youth Way ning Ventspils Jauniešu Dome-ga leidsime kõige rohkem ühiseid punkte.

Partnerorganisatsioonide tegevliikmed olid osalenud varasemalt mitmetes Euroopa Liidu rahastatud projektides, samuti läbi viinud ja ise korraldanud noortevahetusi, mistõttu oli neil olemas varasem rahvusvaheline projektikogemus, mis täiendas meie pigem riigisisese projektijuhtimise kogemust.

Koostöös partneritega lähtusime projektikohtumistel väljatöötatud detailse tegevusplaani (nt kooliprogrammi põhjalik ülesehitus, festivali nähtavust suurendav turundusplaan, võistlusprogrammi reglement jm) alusel. Tegevuste elluviimine koduriigis oli iga partneri vastutusel.

Exceed the Wall'i meeskond koosnes kolme organisatsiooni liikmetest:

Eesti MTÜ Vaba Noor:
Karl Andreas Sprenk
Karl-Ander Pais
Karmen Roost
Kristo Ambus
Kaisa Kullamaa
Kaisa Erm

Läti NGO Ventspils Jauniešu Dome:
Emils Anškens
Helena Koha
Nauris Malitis

Läti NGO Baltic Youth Way:
Linda Liepa
Ritvars Freimanis

Projekti meeskonna eesmärk korraldamisel oli saada praktiline kogemus, kuidas viia omaalgatus ellu oma kodukohas.

Like us on Facebook