Projektist


MIS? 
'Exceed the Wall'.. See on Erasmus+ programmi ning Euroopa Noorte toel teoks saanud projekt, mis püüab tuua kokku noorte mõtted kohaliku kogukonnaga ning muuta need kuuldavaks. Kahe riigi - Eesti ja Läti - noorte koostöös püütakse justkui ületada see imaginaarne müür, mis jääb noorte ja täiskasvanute mõttemallide vahele. Nagu ütleb projekti tunnuslause:

".. et muuta maailma, pane käima kaamera!"

WHAT?
'Exceed the Wall'.. It is a project which became alive by support of Erasmus+ program and Euroopa Noored Agency. 'Exceed the Wall' tries to bring together youngsters thoughts and their local community and make those ideas heard. Through two countries - Estonia and Latvia - youngsters cooperation will be tried to exceed that imaginary wall which is separating youth and adults way of thinking. Like says our project slogan:

".. to change the world, start the camera!"

KUIDAS? 
Projekt koosneb neljast erinevast osast, mis kõik kannavad alanime theWALL ja millega on võimalik lähemalt tutvuda ülemisel ribal. Põhieesmärk on kõigi theWALL osade läbi muuta kerkivad mõtted võimalikult suurele auditooriumile jagatavaks. Selles osas leiame sobivaimaks olevat just audiovisuaalse lühivormi formaati, läbi mille on võimalik arendada nii loojutustamise oskust, meeskonnatöö oskuseid, kui ka õppida jäädvustama lahedaid hetki. 
Kõigest lähemalt loe juba theWALL osade tutvustuste alt!

HOW?
Project consists of four different parts which all are carrying sub-name "theWALL". 


Like us on Facebook