theWALL Workshops


MIS? 
Projekti töötoa formaat võimaldab 3-4 tunni jooksul proovida läbi kogu kooliprogrammiga kaasnev teekond alates idee leidmisest kuni soovituste ning nippideni, kuidas mõte reaalselt teoks teha. Töötoa juurest ei puudu ka reaalsed näited nö "praktikutelt" ehk päriselulised kogemused võtteplatsilt ning montaažiruumist ja tähelepanekud, mida algaja filmitegija kindlasti silmas peaks pidama. 

WHAT?
The format of workshops gives an opportunity to go through all stages of theWALL@School program in only 3-4 hours period. During that time participants can get an overview of finding an idea, getting some tips-and-tricks about film-making and also sneak-peek to film-making background by getting real life experiences from film-makers. 

KUIDAS? 
Ajavahemikul november 2015 kuni jaanuar 2016 leidsid aset kokku 6 töötuba üle kogu Virumaa. Narva Eesti Gümnaasiumi, Sillamäe Kannuka Kooli, Rakke Gümnaasiumi, Vinni-Pajusti Gümnaasiumi, Kadrina Keskkooli ning Sõmeru Põhikooli õpilased kaardistasid töötubade raames oma kodukoha tugevused, kitsaskohad, võimalused ning ideaalolukorra ja arendasid kerkinud mõtetest ka võtteplatsile suundumise väärilised lühivormid. Noortele oli mõtete koondamiseks ning soovituste jagamiseks mentorina toeks Lääne-Virumaal tegutsev filmitegija ning Rakvere Reaalgümnaasiumi videostuudio juht Jaanus Lekk. 

HOW?
From November 2015 to January 2016 took place in total 6 workshops all over Virumaa region. Students from Narva Estonian Gymnasium, Sillamäe Kannuka Elementary School, Rakke Gymnasium, Vinni-Pajusti Gymnasium, Kadrina High School and Sõmeru Elementary School 'mapped' their home place strengths, weaknesses, opportunities and possible 'ideal vision' how they see their home region future. From collected ideas they formed short-stories which were ready for shooting. To help youngsters improve their stories, there was local film-maker and Rakvere Reaalgümnaasium's video studio teacher Jaanus Lekk. 


Like us on Facebook